Bildarkiv

Aktuellt

2023-05-12 - 2023-05-14


Årsmöte 2023

Bilder från årsmötet 2023 finns nu tillgängliga i Bildarkivet. 


Bildarkivet

Här finns bilder och artiklar ur Järnhandelns stora arkiv. Främsta källa är tidningen Järnhandlaren, men det finns också bilder från enskilda järnhandlares och leverantörers arkiv.


Bilderna och artiklarna illustrerar branschens utveckling, både vad gäller butiker och varor, men också på vilket sätt hur produkterna exponerades och visades.


Bildarkiven är helt öppna och kommer att utvecklas hela tiden med nya bilder och artiklar. Bilderna i arkivet är endast avsedda för privat bruk. Önskar ni använda material i professionellt syfte, var god kontakta Göran Sundström på goran.a.sundstrom@gmail.com.