Startsida

Aktuellt

2020-05-15 - 2020-05-17


Årsmöte

Föreningen planerade att hålla årsmötet 2020 i Mora. På grund av coronaviruset har årsmötet ställts in. Ny tid för årsmötet kommer så fort läget stabiliserat sig. 

Järnhandeln en bransch "i tiden", men även en bransch med stolta traditioner.

Föreningens ändamål är att vårda järnhandelns historik dels genom eget aktivt arbete och egen mötesverksamhet dels också genom att främja och stödja andra projekt med likartat syfte.


I bildarkivet finns butiker, varor och leverantörer beskrivna i bild och text. Via vårt stora digitala arkiv med annonser, kataloger och fotografier, kan man följa branschens utveckling.

Järnhandelns Intresseförening © 2016 • Privacy Policy • Terms Of Use