Startsida

Aktuellt

Den 1 maj 2021 öppnade Järnhandeln på Skansen igen


Årsmöte 2021

Föreningen kommer att hålla sitt årsmöte 2021 i Mora den 3 till 5 september.

Inbjudan har gått ut separat. 

Järnhandeln en bransch "i tiden", men även en bransch med stolta traditioner.

Föreningens ändamål är att vårda järnhandelns historik dels genom eget aktivt arbete och egen mötesverksamhet dels också genom att främja och stödja andra projekt med likartat syfte.


I bildarkivet finns butiker, varor och leverantörer beskrivna i bild och text. Via vårt stora digitala arkiv med annonser, kataloger och fotografier, kan man följa branschens utveckling.