Startsida

Aktuellt

2024-05-17 - 2024-05-19


Årsmöte 2024

Bilder från årsmötet 2024 finns nu tillgängliga i bildarkivet.

Järnhandeln en bransch "i tiden", men även en bransch med stolta traditioner.

Föreningens ändamål är att vårda järnhandelns historik dels genom eget aktivt arbete och egen mötesverksamhet dels också genom att främja och stödja andra projekt med likartat syfte.


I bildarkivet finns butiker, varor och leverantörer beskrivna i bild och text. Via vårt stora digitala arkiv med annonser, kataloger och fotografier, kan man följa branschens utveckling.